Programe de incluziune sociala, obligarea la educatie a copiilor de RromiSurface Transport & Logistics

equality-diversity

Cu o populație ce depășește 10 milioane, comunitatea romă este cea mai numeroasă minoritate transnațională din Europa. Romii sunt adeseori victime ale discriminării rasiale și sociale și nu beneficiază de acces egal la educație, ocuparea forței de muncă, locuințe și servicii medicale. În ultimii ani, minoritatea romă reprezintă un aspect tot mai important pe agenda Uniunii Europene și în multe state membre.

Situatie

Un obstacol major în calea accesului multor romi la serviciile sociale și de sănătate îl constituie lipsa de documente corespunzătoare, inclusiv certificate de naştere şi de căsătorie, adeverinţe de asigurare de sănătate, permise de ședere și acte de identitate. Mai mult, un nivel scăzut de pregătire educațională, costurile administrative și dificultăţile birocratice îi împiedică pe mulți romi să obţină documentele necesare. Informarea insuficientă și neîncrederea în asistenţii sociali împiedică, de asemenea, accesul comunităţilor de romi la serviciile sociale. Legătura prestatorilor de servicii sociale cu comunitățile de romi este îngreunată de obstacole de comunicare, cum ar fi barierele lingvistice.

Solutii

  • să se simplifice procesele administrative și să elimine barierele financiare pentru înscrierea în registrul de evidenţă a populaţiei;
  • să se ofere ajutor în cadrul procedurilor administrative, cum ar fi completarea documentelor, în special pentru romii cu dificultăţi la citit, scris şi numărat;
  • să se asigure fonduri pentru medierea între asistenţii sociali și romi, în special să angajeze romi locali în calitate de mediatori;
  • să se selecţioneze mediatorii luând în considerare nivelul lor de acceptare în comunitatea romă ca cel mai important criteriu, iar nu pe baza calificărilor oficiale ale acestora;
  • să se finanţeze formarea asistenţilor sociali în domeniul conștiinţei culturale;
  • să se acorde prioritate educaţiei timpurii de înaltă calitate şi favorabile incluziunii pentru copiii romi;
  • să reducă rata abandonului școlar în ciclul secundar conform Strategiei Europa 2020 şi obiectivelor acesteia;
ai o sugestie sau un proiect?

Participa cu idei și inițiative care ne pot ajuta sa construim Orasul de aur. Sustinem proiectele locale inovative!

Ai vreo sugestie pentru Orasul de aur?