Office and business. People at work

În vederea realizării demersului nostru, ne-am propus o serie de obiective menite să constituie o bază solidă în vederea obținerii unor concluzii pertinente și viabile, pentru susținerea scopului asumat. În acest sens, un prim obiectiv a fost acela de a identifica o variantă optimă de model universitar.

Trei perspective se fundamentează pe funcțiile de bază îndeplinite de universități în condiții de autonomie instituțională și de libertate academică: predare-învățare; cercetare științifică; prestare de servicii pentru comunitate.

Solutii

Competitivitatea în mediul universitar se bazează pe dezvoltarea unei culturi a inovării, încurajarea creativității și antreprenorialului, promovarea parteneriatului, diseminarea către comunitate a rezultatelor proceselor de creare de cunoaștere.

  • Un prim obiectiv pe care vom încerca să îl realizăm este să identificăm un model universitar pretabil care să satisfacă cerințele pieței
  • Un al doilea obiectiv pe care ni l-am propus a fost să evidențiem eficiența
    fondurilor alocate de la bugetul de stat dar și local în vederea finanțării studiilor universitare.
  • Cuantificarea rezultatelor generate de investiția în învățământul universitar, pe termen mediu și lung
  • Identificarea politicilor financiare specifice finanțării domeniului universitar corelate cu outputul generat
ai o sugestie sau un proiect?

Participa cu idei și inițiative care ne pot ajuta sa construim Orasul de aur. Sustinem proiectele locale inovative!

Ai vreo sugestie pentru Orasul de aur?